Annet Koenders

De allereerste yogales die ik gaf: de woorden kwamen vanzelf, de mensen die de les meededen werden blij, en daardoor ik ook. De energie stroomde volop. Het voelde zo goed en zo passend. Dat blijft. Tegelijkertijd merk ik dat het worstelen blijft. Ook ik wordt meegesleurd door de waan van de dag, zeker nu Yoga Studio Nieuwegein groeit. Heb soms moeite die stilte en aandacht te schenken aan mezelf. Dat wat ik bijdraag aan de mensen die in de studio komen, heb ik zelf ook nodig…

Ria de Vries

In 1998 werd bij mij MS geconstateerd. Een confrontatie die mij weer nieuwe wegen heeft doen inslaan, o.a. die van yoga. In eerste instantie bood yoga beoefening mij een manier om mijn lichaam op een prettige manier te bewegen en te voelen. Maar daarnaast merkte ik dat yoga mij ook een spiritueel pad bood dat mij deed beseffen dat ik mijn lichaam niet bén.

Annemarie Hooiveld

Mijn allereerste aanraking met yoga was in een sportschool. Ik had toen nogal wat stress om alle ballen in de lucht te houden: ik had een drukke baan als wetenschappelijk onderzoeker en had bovendien een jong gezin. De yoga raakte iets bij mij. Terwijl ik er nooit iets van moest hebben.

Hement Ghisyawan

Naast mijn baan bij de Rabobank ben ik een enthousiaste beoefenaar van yoga. Het integrale karakter van yoga en de verbinding tussen de vele aspecten spreken me erg aan. Ik zie yoga als een verrijking van het leven. Toegankelijk voor ieder die wil leren en ervaren van binnenuit. Zo ontstaat een hele persoonlijke beleving.

Manon Smits-Acket

Manon Smits-Acket studeerde af aan het instituut Qing Bai /Shu Ha Ri als Shiatsutherapeut. Zij volgt het vakgebied en de vernieuwingen daarin via periodieke bijscholingscursussen.

Geert Gerats

Ik studeerde sociale weten­schap­pen in Utrecht en Leiden en was vooral werkzaam op het terrein van arbeids­omstandigheden, verzuim- en stresspreventie. In 1997 werd ik voor de eerste keer geconfronteerd met een burn-out, wat zich in 2002 herhaalde. Ik moest het roer omgooien.

Marlo den Haan

Yoga heeft altijd een bijzondere rol gespeeld in mijn leven. Ik was op zoek naar rust en balans in het lichaam als tegenhanger van leuke maar stressvolle banen die op mijn levenspad kwamen.