Geert Gerats

Ik studeerde sociale weten­schap­pen in Utrecht en Leiden en was o.a. werkzaam op het terrein van arbeidsomstandigheden, verzuim- en stresspreventie. Zo’n 20 jaar geleden begon ik met mediteren en sinds 2007 geef ik lessen in zen­medita­tie. Sinds 2013 geef ik meditatielessen bij Yoga Studio Nieuwegein. Naast mijn studie heb ik mij ook bekwaamd in het coachen van mensen die met stress geconfronteerd worden en verzorgde ik cursussen over stress en stresspreventie. Naast meditatie is stress echt ‘mijn ding’, deels uit eigen ervaring, maar ook door studie en training. Bovenaan staat mijn enthousiasme om mensen te helpen stress in hun leven te onder­zoe­ken en te leren ‘managen’. Meditatie en mindfulness kunnen hier een belangrijke bijdrage leveren!