Geert Gerats

Ik studeerde sociale weten­schap­pen in Utrecht en Leiden en was vooral werkzaam op het terrein van arbeids­omstandigheden, verzuim- en stresspreventie. In 1997 werd ik voor de eerste keer geconfronteerd met een burn-out, wat zich in 2002 herhaalde. Ik moest het roer omgooien. Ik was al eerder met mijn zentraining bij Zentrum in Utrecht begonnen en ik ging me nu verder bekwamen in het coachen van mensen die met stress geconfronteerd werden.

Sinds 2007 ben ik zenleraar bij Zentrum en vanaf 2013 geef ik ook les in Yoga Studio Nieuwegein.

Al eerder verzorgde ik cursussen over stress en stresspreventie. Stress is echt ‘mijn ding’, natuurlijk uit eigen ervaring, maar ook door studie en training. Maar bovenaan staat toch mijn enthousiasme om mensen te helpen de stress in hun leven te onderzoeken en ook aan te pakken.