Annet Koenders

De allereerste yogales die ik gaf: de woorden kwamen vanzelf, de mensen die de les meededen werden blij, en daardoor ik ook. De energie stroomde volop. Het voelde zo goed en zo passend. Dat blijft. Tegelijkertijd merk ik dat het worstelen blijft. Ook ik wordt meegesleurd door de waan van de dag, zeker nu Yoga Studio Nieuwegein groeit. Heb soms moeite die stilte en aandacht te schenken aan mezelf. Dat wat ik bijdraag aan de mensen die in de studio komen, heb ik zelf ook nodig…

Vera Markesteijn

Na mijn studie aan de PABO heb ik een extra studiejaar Remedial Teaching gevolgd en startte ik mijn werkzame leven in het (basis)onderwijs. Daar heb ik in verschillende groepen lesgegeven. In 2007 heb ik met veel plezier de opleiding kinderyoga gevolgd bij Samsara te Bilthoven en met goed gevolg afgerond. Sindsdien heb ik spelenderwijs ontspanningsoefeningen, yoga en mandala tekenen in de klas aangeboden.

Ria de Vries

Na gestart te zijn met een studie Nederlands, heb ik in 1987 het roer omgegooid en ben met de HBO-V een nieuwe richting ingeslagen. Verpleegkunde, daar ligt mijn professionele kracht. Op dit moment werk ik met veel plezier als verpleegkundige op een hartfalen polikliniek.

Geert Gerats

Ik studeerde sociale weten­schap­pen in Utrecht en Leiden en was vooral werkzaam op het terrein van arbeids­omstandigheden, verzuim- en stresspreventie. In 1997 werd ik voor de eerste keer geconfronteerd met een burn-out, wat zich in 2002 herhaalde. Ik moest het roer omgooien.

Manon Smits-Acket

Manon Smits-Acket studeerde af aan het instituut Qing Bai /Shu Ha Ri als Shiatsutherapeut. Zij volgt het vakgebied en de vernieuwingen daarin via periodieke bijscholingscursussen.

Hement Ghisyawan

Naast mijn baan bij de Rabobank ben ik een enthousiaste beoefenaar van yoga. Het integrale karakter van yoga en de verbinding tussen de vele aspecten spreken me erg aan. Ik zie yoga als een verrijking van het leven. Toegankelijk voor ieder die wil leren en ervaren van binnenuit. Zo ontstaat een hele persoonlijke beleving.

Yolanda Watchman

Yoga, in de vorm van houdingen, kwam in mijn leven nadat ik na een auto-ongeluk praktisch niets meer kon. Het was liefde op het eerste gezicht; de oefeningen begon ik dagelijks te doen. Mijn docente stimuleerde me om de 4-jarige Intensieve Yoga Scholing bij Rob Obermeijer te volgen

Derk van den Dungen

Naast mijn werk als techniek docent / trainer / coach, ben ik al vanaf mijn jeugd gepassioneerd door yoga. Yoga betekent voor mij veel meer dan het uitvoeren en beleven van diverse oefeningen (asana’s)